INGA 1748
Oli sobre tela, 75 x 90 cm

TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES
TRES