ISABEL, 1821

ISABEL, 1821

CADA UNA DE LES MEVES DONES EXISTEIX. EM RECORDEN UN MOMENT, UN ESTAT O EXPERIÈNCIA.

TOTA PERSONA QUE ÉS SENT DONA ESTÀ INCLOSA.

PEPA,1927

PEPA,1927

TOTES LES DONES HAN EXISTIT EN UN MOMENT DE LA NOSTRA HISTÒRIA PASSADA I EXISTEIXEN AVUI GRÀCIES A LA NOSTRA GENÈTICA HERETADA.

AURA, 1706

Són Dones que connecten amb la natura, amb l’essència de la vida i amb allò que realment importa.